Uradne ure
od pon do pet
od 8.30
do 13.30 ure
DELOVNO PODROČJE

Odvetniška pisarna nudi svoje storitve fizičnim osebam, gospodarskim družbam, občinam in organom
lokalnih skupnosti, zavodom, društvom in drugim pravnim osebam.
Gospodarsko pravo

 • sestavljanje gospodarskih pogodb
 • nudenje pravnih nasvetov in zastopanje gospodarskih družb po pogodbi z Gospodarsko zbornico Slovenije ali po individualnem dogovoru
 • sestavljanje aktov o ustanovitvi gospodarskih družb
 • zastopanje v gospodarskih pravdnih sporih
 • zastopanje upnikov v postopkih prisilnih poravnav, stečaja in likvidacije
 
Civilno pravo

 • zastopanje v odškodninskih zadevah pred domačimi in tujimi zavarovalnicami
 • sestavljanje pogodb in oporok
 • zastopanje v dolžniško upniških razmerjih
 • zastopanje v izvršilnih postopkih
 • zastopanje v pravdnih in drugih sodnih postopkih
     
Delovno pravo

 • nudenje pravnih nasvetov in zastopanje gospodarskih družb po pogodbi z Gospodarsko zbornico Slovenije ali po individualnem dogovoru
 • zastopanje delodajalcev v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
 • sestavljanje splošnih aktov delodajalca
 • pogodbeno zastopanje članov Sindikata državnih organov Slovenije, Sindikata Finančnih organizacij Slovenije in Območnega policijskega sindikata Murska Sobota
 
Kazensko pravo

 • zagovor obdolžencev v kazenskih postopkih
 • zastopanje oškodovancev kaznivih dejanj